ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

399 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

TEL
0-7433-3191

0-7433-3400

FAX
0-7433-4152

MOBILE

086-4895701

086-4895702

ใบสมัครงาน