เครื่องตบดิน                                             แบบเสา                                          เครื่องขัดมันคอนกรีต